Ilmastotyötä Pirkanmaalla -tarinakartta

Viestintä

Ikaalisten reitin vesienhoidon toimintaohjelma

Vesien käyttö

Kuntien myöntämät poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut Pirkanmaalla 10/2019

Alueiden käyttö

Yli 20 asukasta hehtaarilla väestöntiheyden alueiden kehitys 1990-2017

Alueiden käyttö

Väestönmuutos Pirkanmaalla 1990-2017

Alueiden käyttö

Tietoa Pirkanmaan ympäristöstä 2019 -vuosiraportti

Viestintä

Taajamien ja kuntien poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen kehitys 2000-2019

Alueiden käyttö

Pintavesien ekologinen tila VHS 2013 ja 2019

Vesien käyttö

Ympäristöviisas Pirkanmaa

Viestintä

Tampereen keskustan saavutettavuus autolla

Animaatiot

Rakentamisaktiivisuus Pirkanmaalla 2010-2015

Animaatiot

Myönteiset poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut 2017 animaationa

Animaatiot

Taajamien muodostuminen Pirkanmaalla 1990 lähtien

Animaatiot

Asemakaavoituksen muodostuminen Pirkanmaalla 1971-2016

Animaatiot

Yleiskaavoituksen muodostuminen Pirkanmaalla 1981-2016

Animaatiot

Asukastiheystarkastelu Pirkanmaalla

Alueiden käyttö

Rakennusperinnön hoitoavustusten jakautuminen Pirkanmaalla

Alueiden käyttö

Myönteiset poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut Pirkanmaalla 7/2017

Alueiden käyttö

Rakentamisaktiivisuus Pirkanmaalla 2010-2015

Alueiden käyttö

Kaavaohjaajat Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella

Alueiden käyttö

Kaavoittajan työkalu

Alueiden käyttö

Tampere Now and Then

Tampere

Tampereen ilmakuvat vuodesta 1946 pyyhkäisykarttana

Tampere

Pohjavesikartta

Vesien käyttö

Ikaalisten reitin vesienhoidon sähköinen mallikartta

Vesien käyttö

Vesihuoltokartta

Vesien käyttö

Silta- ja aukkolausunnot sekä kuivatussuunnitelmat Pirkanmaalla

Vesien käyttö

Jokien, purojen ja ojien virtaussuunnat Pirkanmaalla

Vesien käyttö

Valuma-aluetieto Pirkanmaalla

Vesien käyttö

Yksityismaiden suojelukohteet

Luonnonsuojelu