Vesihuollon valvonnan kuntavastuunjako Pirkanmaalla

Aineistot kunnille

Kaavaohjaajat Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella

Alueiden käyttö

Kaavoittajan työkalu

Alueiden käyttö

Kuntien myöntämät poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut Pirkanmaalla (Tilanne 10/2023)

Alueiden käyttö

Taajamien ja kuntien poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen kehitys 2000-2023

Alueiden käyttö

Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamispäätökset Pirkanmaalla 1990-2023

Aineistot kunnille

Pirkanmaan patojen esteellisyyskartta

Vesien käyttö

Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelman (TPO) 2022-2027 paikkatiedot

Vesien käyttö

Elinvoiman vyöhykkeet Tampereen kaupunkiseudulla

Alueiden käyttö

Väestönmuutos Pirkanmaalla 1990-2021

Alueiden käyttö

Yli 20 asukasta hehtaarilla väestöntiheyden alueiden kehitys 1990-2021

Alueiden käyttö

Asemakaavoituksen muodostuminen Pirkanmaalla 1971-2016

Animaatiot

Ikaalisten reitin vesienhoidon toimintaohjelma

Vesien käyttö

Tietoa Pirkanmaan ympäristöstä 2019 -vuosiraportti

Viestintä

Pintavesien ekologinen tila VHS 2013 ja 2019

Vesien käyttö

Ympäristöviisas Pirkanmaa

Viestintä

Yleiskaavoituksen muodostuminen Pirkanmaalla 1981-2016

Animaatiot

Myönteiset poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut 2017 animaationa

Animaatiot

Pohjavesikartta

Vesien käyttö

Ikaalisten reitin vesienhoidon sähköinen mallikartta

Vesien käyttö

Vesihuoltokartta

Vesien käyttö

Silta- ja aukkolausunnot sekä kuivatussuunnitelmat Pirkanmaalla

Vesien käyttö

Jokien, purojen ja ojien virtaussuunnat Pirkanmaalla

Vesien käyttö

Yksityismaiden suojelukohteet

Luonnonsuojelu

Ilmastotyötä Pirkanmaalla -tarinakartta

Viestintä