Vesihuollon valvonnan kuntavastuunjako Pirkanmaalla

Aineistot kunnille

Kaavaohjaajat Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella

Alueiden käyttö

Kaavoittajan työkalu

Alueiden käyttö

Kuntien myöntämät poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut Pirkanmaalla (Tilanne 10/2022)

Alueiden käyttö

Taajamien ja kuntien poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen kehitys 2000-2022

Alueiden käyttö

Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamispäätökset Pirkanmaalla 1990-2022

Aineistot kunnille

Pirkanmaan patojen esteellisyyskartta

Vesien käyttö

Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelman (TPO) 2022-2027 paikkatiedot

Vesien käyttö

Elinvoiman vyöhykkeet Tampereen kaupunkiseudulla

Alueiden käyttö

Väestönmuutos Pirkanmaalla 1990-2021

Alueiden käyttö

Yli 20 asukasta hehtaarilla väestöntiheyden alueiden kehitys 1990-2021

Alueiden käyttö

Asemakaavoituksen muodostuminen Pirkanmaalla 1971-2016

Animaatiot

Ikaalisten reitin vesienhoidon toimintaohjelma

Vesien käyttö

Tietoa Pirkanmaan ympäristöstä 2019 -vuosiraportti

Viestintä

Pintavesien ekologinen tila VHS 2013 ja 2019

Vesien käyttö

Ympäristöviisas Pirkanmaa

Viestintä

Yleiskaavoituksen muodostuminen Pirkanmaalla 1981-2016

Animaatiot

Myönteiset poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut 2017 animaationa

Animaatiot

Tampere Now and Then

Tampere

Tampereen ilmakuvat vuodesta 1946 pyyhkäisykarttana

Tampere

Pohjavesikartta

Vesien käyttö

Ikaalisten reitin vesienhoidon sähköinen mallikartta

Vesien käyttö

Vesihuoltokartta

Vesien käyttö

Silta- ja aukkolausunnot sekä kuivatussuunnitelmat Pirkanmaalla

Vesien käyttö

Jokien, purojen ja ojien virtaussuunnat Pirkanmaalla

Vesien käyttö

Yksityismaiden suojelukohteet

Luonnonsuojelu

Ilmastotyötä Pirkanmaalla -tarinakartta

Viestintä