Vesihuollon valvonnan kuntavastuunjako Pirkanmaalla

Aineistot kunnille

Kaavaohjaajat Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella

Alueiden käyttö

Kaavoittajan työkalu

Alueiden käyttö

Kuntien myöntämät poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut Pirkanmaalla (Tilanne 10/2021)

Alueiden käyttö

Taajamien ja kuntien poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen kehitys 2000-2021

Alueiden käyttö

Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamispäätökset Pirkanmaalla 1990-2021

Aineistot kunnille

Pirkanmaan patojen esteellisyyskartta

Vesien käyttö

Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelman (TPO) 2022-2027 paikkatiedot

Vesien käyttö

Elinvoiman vyöhykkeet Tampereen kaupunkiseudulla

Alueiden käyttö

Väestönmuutos Pirkanmaalla 1990-2019

Alueiden käyttö

Yli 20 asukasta hehtaarilla väestöntiheyden alueiden kehitys 1990-2017

Alueiden käyttö

Asemakaavoituksen muodostuminen Pirkanmaalla 1971-2016

Animaatiot

Ikaalisten reitin vesienhoidon toimintaohjelma

Vesien käyttö

Tietoa Pirkanmaan ympäristöstä 2019 -vuosiraportti

Viestintä

Pintavesien ekologinen tila VHS 2013 ja 2019

Vesien käyttö

Ympäristöviisas Pirkanmaa

Viestintä

Yleiskaavoituksen muodostuminen Pirkanmaalla 1981-2016

Animaatiot

Tampereen keskustan saavutettavuus autolla

Animaatiot

Rakentamisaktiivisuus Pirkanmaalla 2010-2015

Animaatiot

Myönteiset poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut 2017 animaationa

Animaatiot

Taajamien muodostuminen Pirkanmaalla 1990 lähtien

Animaatiot

Asukastiheystarkastelu Pirkanmaalla

Alueiden käyttö

Rakennusperinnön hoitoavustusten jakautuminen Pirkanmaalla

Alueiden käyttö

Myönteiset poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut Pirkanmaalla 7/2017

Alueiden käyttö

Rakentamisaktiivisuus Pirkanmaalla 2010-2015

Alueiden käyttö

Tampere Now and Then

Tampere

Tampereen ilmakuvat vuodesta 1946 pyyhkäisykarttana

Tampere

Pohjavesikartta

Vesien käyttö

Ikaalisten reitin vesienhoidon sähköinen mallikartta

Vesien käyttö

Vesihuoltokartta

Vesien käyttö

Silta- ja aukkolausunnot sekä kuivatussuunnitelmat Pirkanmaalla

Vesien käyttö

Jokien, purojen ja ojien virtaussuunnat Pirkanmaalla

Vesien käyttö

Valuma-aluetieto Pirkanmaalla

Vesien käyttö

Yksityismaiden suojelukohteet

Luonnonsuojelu

Ilmastotyötä Pirkanmaalla -tarinakartta

Viestintä